You are here:: Novosti Sastanak ministra za obrazovanje Damira Žuge i načelnika Općine Centar Sarajevo Nedžada Ajnadžića
 
 

Sastanak ministra za obrazovanje Damira Žuge i načelnika Općine Centar Sarajevo Nedžada Ajnadžića

Nastavljajući praksu dosadašnje dobre saradnje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Općine Centar Sarajevo danas je u posjeti kantonu i Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport boravio načelnik ove sarajevske općine Nedžad Ajnadžić.

Tokom susreta resornog ministra Damira Žuge i načelnika Ajnadžića razgovarano je o dosadašnjim projektima koji su uz pomoć  Općine Centar realizovani na prostoru BPK Goražde, s akcentom na projekte iz resora ovog ministarstva.

– Razgovarao je o projektima u oblasti obrazovanja, kulture i sporta koji se implementiraju u našem kantonu te mogućem sufinansiranju od strane Općine Centar koja je i do sada pomagala ovaj kanton u raznim projektima – kazao je ministar Damir Žuga.

Uz isticanje poteškoća sa kojima se Ministarstvo susreće u svom radu, na sastanku su prezentovane aktuelne aktivnosti Ministarstva, kao i planovi za naredni period.

U tom kontekstu najavljena je nova podrška Općine Centar projektima kantonalnog Ministarstva obrazovanja čija realizacija je planirana za sljedeću godinu.

– Razgovarano je o projektima izgradnje novih sportskih terena, a za narednu godinu najavljena je izgradnja dva košarkaška terena – jedan u urbanom, a jedan u ruralnom dijelu koje će u potpunosti finanisrati Općina Centar. Takođe, razgovarano je o spremnosti Općine Centar za uključivanje u sufinansiranje sanacije Gradske dvorane „Mirsad Hurić“ u Goraždu o čemu je potrebno da se upozna i osnivač, a to je Grad Goražde – istakao je ministar Žuga.

S tim u vezi, on je naveo da se radi o projektu značajnije sanacije Gradske dvorane koji bi uključio rješavanje gorućih problema koji svih ovih godina u velikoj mjeri otežavaju rad ove sportske ustanove.

Kada je riječ o obrazovanju, razgovarano je o podršci Općine Ccentar u iznalaženju sredstava za finansiranje prijevoza učenika na prostoru BPK Goražde.

Kako je istaknuto, na sastanku su dogovoreni konkretni koraci za nastavak saradnje u narednoj godini te je ostavljena mogućnost da se pripreme i predlože i drugi projekti resornog ministarstva koje bi ova općina mogla podržati.

Također, najavljena je nova posjeta načelnika Nedžada Ajnadžića Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i skori susret s premijerom BPK Goražde, kako bi se razgovaralo i o drugim projektima od značaja za kanton i mogućoj saradnji s Općinom Centar u njihovoj realizaciji.

 

Autor: Služba za odnose s javnošću, www.bpkg.gov.ba